BÝVAJTE V NOVOM

Aktuálna dostupnosť domov

VYBERTE SI VÁŠ BUDÚCI DOM

Ponuka rodinných domov

ID BUDOVA PLOCHA
POZEMKU
OBYTNÉ
MIESTNOSTI
ÚŽITKOVÁ
PLOCHA
TERASA SPOLU CENA S DPH
Štandard
ETAPA STAV TERMÍN
DOKONČENIA
1 Rodinný dom RD1 327,0 m2 4 90,75 m2 15,0 m2 105,8 m2 325 000 € I. etapa Voľný 08/2024 Mám záujem
2 Rodinný dom RD2 219,0 m2 4 90,75 m2 15,0 m2 105,8 m2 300 000 € I. etapa Voľný 08/2023 Mám záujem
3 Rodinný dom RD3 251,0 m2 4 90,75 m2 15,0 m2 105,8 m2 - I. etapa Rezervovaný 11/2023 Mám záujem
4 Rodinný dom RD4 251,0 m2 4 90,75 m2 15,0 m2 105,8 m2 - I. etapa Rezervovaný 08/2024 Mám záujem
5 Rodinný dom RD5 264,0 m2 4 90,75 m2 15,0 m2 105,8 m2 - I. etapa Rezervovaný 08/2024 Mám záujem
6 Rodinný dom RD6 268,0 m2 4 90,75 m2 15,0 m2 105,8 m2 - I. etapa Rezervovaný 08/2024 Mám záujem
7 Rodinný dom RD7 355,0 m2 4 90,75 m2 15,0 m2 105,8 m2 360 000 € I. etapa Voľný 08/2024 Mám záujem
8 Rodinný dom RD8 255,0 m2 4 90,75 m2 15,0 m2 105,8 m2 320 000 € I. etapa Voľný 08/2024 Mám záujem
9 Rodinný dom RD9 269,0 m2 4 90,75 m2 15,0 m2 105,8 m2 - I. etapa Rezervovaný 08/2024 Mám záujem
10 Rodinný dom RD10 404,0 m2 4 90,75 m2 15,0 m2 105,8 m2 - II. etapa Rezervovaný 08/2024 Mám záujem
11 Rodinný dom RD11 262,0 m2 4 90,75 m2 15,0 m2 105,8 m2 - II. etapa Rezervovaný 08/2024 Mám záujem
12 Rodinný dom RD12 262,0 m2 4 90,75 m2 15,0 m2 105,8 m2 - II. etapa Rezervovaný 08/2024 Mám záujem
13 Rodinný dom RD13 253,0 m2 4 90,75 m2 15,0 m2 105,8 m2 - II. etapa Rezervovaný 08/2024 Mám záujem
14 Rodinný dom RD14 249,0 m2 4 90,75 m2 15,0 m2 105,8 m2 - II. etapa Rezervovaný 08/2024 Mám záujem
15 Rodinný dom RD15 259,0 m2 4 90,75 m2 15,0 m2 105,8 m2 - II. etapa Rezervovaný 08/2024 Mám záujem
16 Rodinný dom RD16 257,0 m2 4 90,75 m2 15,0 m2 105,8 m2 - II. etapa Rezervovaný 08/2024 Mám záujem
17 Rodinný dom RD17 249,0 m2 4 90,75 m2 15,0 m2 105,8 m2 - II. etapa Rezervovaný 08/2024 Mám záujem
18 Rodinný dom RD18 252,0 m2 4 90,75 m2 15,0 m2 105,8 m2 - II. etapa Rezervovaný 11/2024 Mám záujem
19 Rodinný dom RD19 224,0 m2 4 90,75 m2 15,0 m2 105,8 m2 - II. etapa Rezervovaný 08/2024 Mám záujem
20 Rodinný dom RD20 338,0 m2 4 90,75 m2 15,0 m2 105,8 m2 360 000 € II. etapa Voľný 11/2024 Mám záujem